Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

9. veljače 2024.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 649 116 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 499 595 90
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 229 874 −84
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 269 721 174
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 732 64
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 15 029 −986
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 15 029 −986
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 401 654 −1 637
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 4 740 −1 637
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 396 914 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 21 020 −9 391
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 866 188 −560
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 663 933 2 082
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 202 255 −2 642
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 853 0
9 Ostala imovina 373 230 8 434
Ukupno imovina 6 861 417 −3 985
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 544 331 −882
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 655 861 −21 051
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 153 842 −13 982
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 501 992 −7 070
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 27 1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 33 692 −90
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 257 632 18 422
  5.1 Opća država 182 726 20 444
  5.2 Ostale obveze 74 906 −2 023
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 189 903 −2 621
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 17 643 329
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 331 642
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 2 331 642
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 177 116 0
10 Ostale obveze 227 959 1 304
11 Računi revalorizacije 634 895 0
12 Kapital i pričuve 120 053 −36
Ukupno obveze 6 861 417 −3 985
Annexes
13 February 2024