Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

9. februar 2024
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 649.116 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 499.595 90
  2.1 Terjatve do MDS 229.874 −84
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 269.721 174
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.732 64
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 15.029 −986
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.029 −986
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 401.654 −1.637
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 4.740 −1.637
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 396.914 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 21.020 −9.391
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.866.188 −560
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.663.933 2.082
  7.2 Drugi vrednostni papirji 202.255 −2.642
8 Javni dolg v eurih 20.853 0
9 Druga sredstva 373.230 8.434
Skupaj sredstva 6.861.417 −3.985
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.544.331 −882
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.655.861 −21.051
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 153.842 −13.982
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.501.992 −7.070
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 27 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 33.692 −90
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 257.632 18.422
  5.1 Sektor država 182.726 20.444
  5.2 Druge obveznosti 74.906 −2.023
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 189.903 −2.621
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 17.643 329
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.331 642
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 2.331 642
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 177.116 0
10 Druge obveznosti 227.959 1.304
11 Računi prevrednotenja 634.895 0
12 Kapital in rezerve 120.053 −36
Skupaj obveznosti 6.861.417 −3.985
Annexes
13 February 2024