Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

9.2.2024
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 649 116 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 499 595 90
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 229 874 −84
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 269 721 174
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 732 64
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 029 −986
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 029 −986
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 401 654 −1 637
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 4 740 −1 637
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 396 914 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 21 020 −9 391
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 866 188 −560
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 663 933 2 082
  7.2 Muut arvopaperit 202 255 −2 642
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 853 0
9 Muut saamiset 373 230 8 434
Vastaavaa yhteensä 6 861 417 −3 985
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 544 331 −882
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 655 861 −21 051
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 153 842 −13 982
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 501 992 −7 070
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 27 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 33 692 −90
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 257 632 18 422
  5.1 Julkisyhteisöt 182 726 20 444
  5.2 Muut 74 906 −2 023
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 189 903 −2 621
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 17 643 329
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 331 642
  8.1 Talletukset ja muut velat 2 331 642
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 177 116 0
10 Muut velat 227 959 1 304
11 Arvonmuutostilit 634 895 0
12 Pääoma ja rahastot 120 053 −36
Vastattavaa yhteensä 6 861 417 −3 985
Annexes
13 February 2024