Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

9 februarie 2024
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 649 116 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 499 595 90
  2.1 Creanțe asupra FMI 229 874 −84
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 269 721 174
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 732 64
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 15 029 −986
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 15 029 −986
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 401 654 −1 637
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 4 740 −1 637
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 396 914 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 21 020 −9 391
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 866 188 −560
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 663 933 2 082
  7.2 Alte titluri de valoare 202 255 −2 642
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 853 0
9 Alte active 373 230 8 434
Total active 6 861 417 −3 985
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 544 331 −882
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 655 861 −21 051
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 153 842 −13 982
  2.2 Facilitatea de depozit 3 501 992 −7 070
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 27 1
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 33 692 −90
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 257 632 18 422
  5.1 Administrație publică 182 726 20 444
  5.2 Alte pasive 74 906 −2 023
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 189 903 −2 621
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 17 643 329
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 2 331 642
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 2 331 642
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 177 116 0
10 Alte pasive 227 959 1 304
11 Conturi de reevaluare 634 895 0
12 Capital și rezerve 120 053 −36
Total pasive 6 861 417 −3 985
Annexes
13 February 2024