Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2024 02 09
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 649 116 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 499 595 90
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 229 874 −84
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 269 721 174
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 732 64
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 029 −986
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 029 −986
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 401 654 −1 637
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 4 740 −1 637
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 396 914 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 21 020 −9 391
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 866 188 −560
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 663 933 2 082
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 202 255 −2 642
8 Valdžios skola eurais 20 853 0
9 Kitas turtas 373 230 8 434
Visas turtas 6 861 417 −3 985
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 544 331 −882
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 655 861 −21 051
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 153 842 −13 982
  2.2 Indėlių galimybė 3 501 992 −7 070
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 692 −90
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 257 632 18 422
  5.1 Valdžiai 182 726 20 444
  5.2 Kiti įsipareigojimai 74 906 −2 023
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 189 903 −2 621
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 643 329
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 331 642
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 2 331 642
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 177 116 0
10 Kiti įsipareigojimai 227 959 1 304
11 Perkainojimo sąskaitos 634 895 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 053 −36
Visi įsipareigojimai 6 861 417 −3 985
Annexes
13 February 2024