Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

9. veebruar 2024
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 649 116 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 499 595 90
  2.1 Nõuded IMFi vastu 229 874 −84
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 269 721 174
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 732 64
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 029 −986
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 029 −986
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 401 654 −1 637
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 4 740 −1 637
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 396 914 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 21 020 −9 391
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 866 188 −560
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 663 933 2 082
  7.2 Muud väärtpaberid 202 255 −2 642
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 853 0
9 Muud varad 373 230 8 434
Varad kokku 6 861 417 −3 985
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 544 331 −882
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 655 861 −21 051
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 153 842 −13 982
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 501 992 −7 070
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 27 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 33 692 −90
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 257 632 18 422
  5.1 Valitsussektor 182 726 20 444
  5.2 Muud kohustused 74 906 −2 023
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 189 903 −2 621
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 17 643 329
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 331 642
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 331 642
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 177 116 0
10 Muud kohustused 227 959 1 304
11 Ümberhindluskontod 634 895 0
12 Kapital ja reservid 120 053 −36
Kohustused kokku 6 861 417 −3 985
Annexes
13 February 2024