Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

1. prosinca 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 613 308 3
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 507 401 −16
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 234 110 −2
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 273 291 −13
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 13 869 −297
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 15 019 −131
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 15 019 −131
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 504 430 1 259
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 8 472 1 137
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 495 959 128
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −6
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 31 609 7 699
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 911 154 −6 470
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 709 408 −6 284
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 201 746 −186
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 985 0
9 Ostala imovina 384 272 4 202
Ukupno imovina 7 002 047 6 248
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 549 750 2 538
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 722 162 15 835
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 162 961 5 984
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 559 175 9 852
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 26 −2
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 36 123 −1 319
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 267 120 −22 242
  5.1 Opća država 184 161 −26 125
  5.2 Ostale obveze 82 959 3 883
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 237 274 3 478
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 15 925 −151
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 793 17
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 793 17
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 180 715 0
10 Ostale obveze 263 758 8 092
11 Računi revalorizacije 604 185 0
12 Kapital i pričuve 120 242 0
Ukupno obveze 7 002 047 6 248
Annexes
5 December 2023