Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

1. december 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 613.308 3
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 507.401 −16
  2.1 Terjatve do MDS 234.110 −2
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 273.291 −13
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.869 −297
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 15.019 −131
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.019 −131
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 504.430 1.259
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 8.472 1.137
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 495.959 128
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −6
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 31.609 7.699
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.911.154 −6.470
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.709.408 −6.284
  7.2 Drugi vrednostni papirji 201.746 −186
8 Javni dolg v eurih 20.985 0
9 Druga sredstva 384.272 4.202
Skupaj sredstva 7.002.047 6.248
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.549.750 2.538
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.722.162 15.835
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 162.961 5.984
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.559.175 9.852
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 26 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 36.123 −1.319
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 267.120 −22.242
  5.1 Sektor država 184.161 −26.125
  5.2 Druge obveznosti 82.959 3.883
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 237.274 3.478
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 15.925 −151
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.793 17
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 4.793 17
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 180.715 0
10 Druge obveznosti 263.758 8.092
11 Računi prevrednotenja 604.185 0
12 Kapital in rezerve 120.242 0
Skupaj obveznosti 7.002.047 6.248
Annexes
5 December 2023