SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

1. december 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 613.308 3
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 507.401 −16
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 234.110 −2
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 273.291 −13
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 13.869 −297
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.019 −131
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.019 −131
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 504.430 1.259
  5.1 Primære markedsoperationer 8.472 1.137
  5.2 Langfristede markedsoperationer 495.959 128
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −6
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.609 7.699
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.911.154 −6.470
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.709.408 −6.284
  7.2 Andre værdipapirer 201.746 −186
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.985 0
9 Andre aktiver 384.272 4.202
Aktiver i alt 7.002.047 6.248
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.549.750 2.538
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.722.162 15.835
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 162.961 5.984
  2.2 Indlånsfacilitet 3.559.175 9.852
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 26 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 36.123 −1.319
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 267.120 −22.242
  5.1 Offentlig forvaltning og service 184.161 −26.125
  5.2 Andre forpligtelser 82.959 3.883
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 237.274 3.478
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 15.925 −151
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 4.793 17
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.793 17
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 180.715 0
10 Andre forpligtelser 263.758 8.092
11 Revalueringskonti 604.185 0
12 Kapital og reserver 120.242 0
Passiver i alt 7.002.047 6.248
Annexes
5 December 2023