Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 12 01
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 613 308 3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 507 401 −16
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 234 110 −2
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 273 291 −13
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 869 −297
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 019 −131
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 019 −131
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 504 430 1 259
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 8 472 1 137
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 495 959 128
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −6
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 609 7 699
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 911 154 −6 470
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 709 408 −6 284
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 201 746 −186
8 Valdžios skola eurais 20 985 0
9 Kitas turtas 384 272 4 202
Visas turtas 7 002 047 6 248
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 549 750 2 538
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 722 162 15 835
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 162 961 5 984
  2.2 Indėlių galimybė 3 559 175 9 852
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 26 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 36 123 −1 319
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 267 120 −22 242
  5.1 Valdžiai 184 161 −26 125
  5.2 Kiti įsipareigojimai 82 959 3 883
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 237 274 3 478
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 925 −151
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 793 17
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 793 17
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 180 715 0
10 Kiti įsipareigojimai 263 758 8 092
11 Perkainojimo sąskaitos 604 185 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 242 0
Visi įsipareigojimai 7 002 047 6 248
Annexes
5 December 2023