Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

1. detsember 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 613 308 3
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 507 401 −16
  2.1 Nõuded IMFi vastu 234 110 −2
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 273 291 −13
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 13 869 −297
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 019 −131
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 019 −131
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 504 430 1 259
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 8 472 1 137
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 495 959 128
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −6
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 609 7 699
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 911 154 −6 470
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 709 408 −6 284
  7.2 Muud väärtpaberid 201 746 −186
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 985 0
9 Muud varad 384 272 4 202
Varad kokku 7 002 047 6 248
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 549 750 2 538
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 722 162 15 835
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 162 961 5 984
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 559 175 9 852
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 26 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 36 123 −1 319
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 267 120 −22 242
  5.1 Valitsussektor 184 161 −26 125
  5.2 Muud kohustused 82 959 3 883
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 237 274 3 478
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 15 925 −151
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 793 17
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 793 17
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 180 715 0
10 Muud kohustused 263 758 8 092
11 Ümberhindluskontod 604 185 0
12 Kapital ja reservid 120 242 0
Kohustused kokku 7 002 047 6 248
Annexes
5 December 2023