Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

1. prosince 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 613 308 3
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 507 401 −16
  2.1 Pohledávky za MMF 234 110 −2
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 273 291 −13
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 13 869 −297
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 019 −131
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 019 −131
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 504 430 1 259
  5.1 Hlavní refinanční operace 8 472 1 137
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 495 959 128
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −6
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 609 7 699
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 911 154 −6 470
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 709 408 −6 284
  7.2 Ostatní cenné papíry 201 746 −186
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 985 0
9 Ostatní aktiva 384 272 4 202
Aktiva celkem 7 002 047 6 248
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 549 750 2 538
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 722 162 15 835
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 162 961 5 984
  2.2 Vkladová facilita 3 559 175 9 852
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 26 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 36 123 −1 319
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 267 120 −22 242
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 184 161 −26 125
  5.2 Ostatní závazky 82 959 3 883
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 237 274 3 478
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 15 925 −151
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 793 17
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 4 793 17
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 180 715 0
10 Ostatní závazky 263 758 8 092
11 Účty přecenění 604 185 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 242 0
Pasiva celkem 7 002 047 6 248
Annexes
5 December 2023