Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

1.12.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 613 308 3
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 507 401 −16
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 234 110 −2
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 273 291 −13
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 13 869 −297
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 019 −131
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 019 −131
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 504 430 1 259
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 8 472 1 137
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 495 959 128
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −6
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 609 7 699
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 911 154 −6 470
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 709 408 −6 284
  7.2 Muut arvopaperit 201 746 −186
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 985 0
9 Muut saamiset 384 272 4 202
Vastaavaa yhteensä 7 002 047 6 248
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 549 750 2 538
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 722 162 15 835
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 162 961 5 984
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 559 175 9 852
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 26 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 36 123 −1 319
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 267 120 −22 242
  5.1 Julkisyhteisöt 184 161 −26 125
  5.2 Muut 82 959 3 883
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 237 274 3 478
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 15 925 −151
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 793 17
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 793 17
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 180 715 0
10 Muut velat 263 758 8 092
11 Arvonmuutostilit 604 185 0
12 Pääoma ja rahastot 120 242 0
Vastattavaa yhteensä 7 002 047 6 248
Annexes
5 December 2023