Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

18. listopada 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 474 063 −11
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 357 230 −1 696
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 82 364 −7
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 274 866 −1 689
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 18 466 84
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 17 549 376
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 549 376
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 665 711 −341
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 882 −407
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 663 757 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 72 66
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 30 759 778
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 827 298 −3 353
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 606 529 −3 389
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 220 768 36
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 434 0
9 Ostala imovina 272 606 −982
Ukupno imovina 4 687 115 −5 145
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 254 246 −424
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 832 492 −19 414
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 393 789 723
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 438 704 −20 137
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 4 537 309
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 447 488 27 082
  5.1 Opća država 307 999 27 394
  5.2 Ostale obveze 139 489 −312
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 217 432 −10 311
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 582 −872
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 655 −505
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 655 −505
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 147 0
10 Ostale obveze 269 064 −1 011
11 Računi revalorizacije 478 272 0
12 Kapital i pričuve 107 201 0
Ukupno obveze 4 687 115 −5 145