Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

18. oktober 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 474.063 −11
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 357.230 −1.696
  2.1 Terjatve do MDS 82.364 −7
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 274.866 −1.689
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 18.466 84
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.549 376
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.549 376
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 665.711 −341
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.882 −407
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 663.757 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 72 66
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 30.759 778
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.827.298 −3.353
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.606.529 −3.389
  7.2 Drugi vrednostni papirji 220.768 36
8 Javni dolg v eurih 23.434 0
9 Druga sredstva 272.606 −982
Skupaj sredstva 4.687.115 −5.145
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.254.246 −424
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.832.492 −19.414
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.393.789 723
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 438.704 −20.137
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 4.537 309
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 447.488 27.082
  5.1 Sektor država 307.999 27.394
  5.2 Druge obveznosti 139.489 −312
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 217.432 −10.311
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.582 −872
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.655 −505
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.655 −505
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.147 0
10 Druge obveznosti 269.064 −1.011
11 Računi prevrednotenja 478.272 0
12 Kapital in rezerve 107.201 0
Skupaj obveznosti 4.687.115 −5.145