Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

18.10.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 474 063 −11
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 357 230 −1 696
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 82 364 −7
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 274 866 −1 689
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 18 466 84
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 549 376
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 549 376
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 665 711 −341
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 882 −407
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 663 757 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 72 66
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 759 778
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 827 298 −3 353
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 606 529 −3 389
  7.2 Muut arvopaperit 220 768 36
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 434 0
9 Muut saamiset 272 606 −982
Vastaavaa yhteensä 4 687 115 −5 145
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 254 246 −424
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 832 492 −19 414
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 393 789 723
  2.2 Talletusmahdollisuus 438 704 −20 137
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 537 309
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 447 488 27 082
  5.1 Julkisyhteisöt 307 999 27 394
  5.2 Muut 139 489 −312
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 217 432 −10 311
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 582 −872
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 655 −505
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 655 −505
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 58 147 0
10 Muut velat 269 064 −1 011
11 Arvonmuutostilit 478 272 0
12 Pääoma ja rahastot 107 201 0
Vastattavaa yhteensä 4 687 115 −5 145