Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

18. října 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 474 063 −11
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 357 230 −1 696
  2.1 Pohledávky za MMF 82 364 −7
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 274 866 −1 689
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 18 466 84
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 549 376
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 549 376
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 665 711 −341
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 882 −407
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 663 757 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 72 66
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 759 778
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 827 298 −3 353
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 606 529 −3 389
  7.2 Ostatní cenné papíry 220 768 36
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 434 0
9 Ostatní aktiva 272 606 −982
Aktiva celkem 4 687 115 −5 145
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 254 246 −424
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 832 492 −19 414
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 393 789 723
  2.2 Vkladová facilita 438 704 −20 137
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 537 309
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 447 488 27 082
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 307 999 27 394
  5.2 Ostatní závazky 139 489 −312
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 217 432 −10 311
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 582 −872
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 655 −505
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 10 655 −505
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 147 0
10 Ostatní závazky 269 064 −1 011
11 Účty přecenění 478 272 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 201 0
Pasiva celkem 4 687 115 −5 145