Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 10 18
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 474 063 −11
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 357 230 −1 696
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 82 364 −7
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 274 866 −1 689
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 466 84
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 549 376
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 549 376
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 665 711 −341
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 882 −407
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 663 757 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 72 66
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 759 778
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 827 298 −3 353
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 606 529 −3 389
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 220 768 36
8 Valdžios skola eurais 23 434 0
9 Kitas turtas 272 606 −982
Visas turtas 4 687 115 −5 145
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 254 246 −424
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 832 492 −19 414
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 393 789 723
  2.2 Indėlių galimybė 438 704 −20 137
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 537 309
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 447 488 27 082
  5.1 Valdžiai 307 999 27 394
  5.2 Kiti įsipareigojimai 139 489 −312
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 217 432 −10 311
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 582 −872
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 655 −505
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 655 −505
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 147 0
10 Kiti įsipareigojimai 269 064 −1 011
11 Perkainojimo sąskaitos 478 272 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 201 0
Visi įsipareigojimai 4 687 115 −5 145