SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

18. oktober 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 474.063 −11
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 357.230 −1.696
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 82.364 −7
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 274.866 −1.689
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 18.466 84
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.549 376
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.549 376
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 665.711 −341
  5.1 Primære markedsoperationer 1.882 −407
  5.2 Langfristede markedsoperationer 663.757 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 72 66
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.759 778
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.827.298 −3.353
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.606.529 −3.389
  7.2 Andre værdipapirer 220.768 36
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.434 0
9 Andre aktiver 272.606 −982
Aktiver i alt 4.687.115 −5.145
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.254.246 −424
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.832.492 −19.414
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.393.789 723
  2.2 Indlånsfacilitet 438.704 −20.137
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.537 309
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 447.488 27.082
  5.1 Offentlig forvaltning og service 307.999 27.394
  5.2 Andre forpligtelser 139.489 −312
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 217.432 −10.311
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.582 −872
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 10.655 −505
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.655 −505
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.147 0
10 Andre forpligtelser 269.064 −1.011
11 Revalueringskonti 478.272 0
12 Kapital og reserver 107.201 0
Passiver i alt 4.687.115 −5.145