Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 aprilie 2012

24 aprilie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 20 aprilie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 227,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
19 aprilie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 1,3 miliarde USD 0,9 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 18,5 miliarde EUR, până la 328,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 4,6 miliarde EUR, până la 869,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 3,5 miliarde EUR, până la 155,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a redus cu 38,8 miliarde EUR, până la 152 de miliarde EUR. Miercuri, 18 aprilie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 55,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 51,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 214 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (faţă de 2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 775,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 742,8 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 0,5 miliarde EUR, până la 281,1 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat cumpărărilor din cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, care au fost decontate în cursul săptămânii. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 20 aprilie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 214,2 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 56,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 10,2 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 35,5 miliarde EUR, până la 93,5 miliarde EUR.

Diverse

În săptămâna încheiată la data de 20 aprilie 2012 a avut loc o reclasificare contabilă în scopul de a armoniza prezentarea informaţiilor privind asistenţa pentru acoperirea nevoii de lichiditate ( Emergency Liquidity Assistance – ELA) oferită de băncile centrale ale Eurosistemului instituţiilor de credit din zona euro în cadrul poziţiei alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro (poziţia 6 din active). Aceasta reprezintă cauza principală a scăderii cu 18,5 miliarde EUR înregistrate de alte titluri (poziţia 7.2 din active), a restrângerii cu 105,6 miliarde EUR consemnate de alte active (poziţia 9 din active), precum şi a creşterii cu 121,1 miliarde EUR asociată poziţiei alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro (poziţia 6 din active).

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 432 706 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 240 381 712
2.1 Creanţe asupra FMI 86 122 20
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 154 258 693
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 54 618 105
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 271 −835
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 271 −835
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 142 714 −5 268
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 51 775 −3 587
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 090 626 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 311 −1 682
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 183 692 121 143
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 609 674 −18 037
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 281 148 468
7.2 Alte titluri 328 526 −18 506
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 31 131 0
9 Alte active 252 923 −105 570
Total active 2 967 109 −7 750
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 869 653 −4 639
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 084 186 −2 026
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 93 498 −35 520
2.2 Facilitatea de depozit 775 650 32 825
2.3 Depozite pe termen fix 214 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 037 670
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 388 1
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 166 552 −3 256
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 155 266 −3 523
5.2 Alte angajamente 11 286 266
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 76 522 −319
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 819 223
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 587 741
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 587 741
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 716 0
10 Alte pasive 215 708 1 513
11 Conturi de reevaluare 399 445 0
12 Capital şi rezerve 85 532 13
Total pasive 2 967 109 −7 750
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media