Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.4.2012

24.4.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.4.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 227,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
19.4.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 18,5 miljardilla eurolla 328,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 4,6 miljardilla eurolla 869,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 3,5 miljardilla eurolla 155,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 38,8 miljardilla eurolla 152 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.4.2012 erääntyi 55,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 51,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 214 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 775,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 742,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 281,1 miljardiin euroon uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 20.4.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 214,2 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 56,8 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 10,2 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 35,5 miljardilla eurolla 93,5 miljardiin euroon.

Muutoksia

Perjantaina 20.4.2012 päättyneellä viikolla tehtiin uudelleenluokituksia, jotta eurojärjestelmän keskuspankkien kotimaansa luottolaitoksille tarjoama hätärahoitus kirjataan yhdenmukaisesti muihin euromääräisiin saamisiin euroalueen luottolaitoksilta (vastaavien erä 6). Pääasiassa uudelleenluokituksen vuoksi muiden arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 18,5 miljardilla eurolla, muut saamiset (vastaavien erä 9) supistuivat 105,6 miljardilla eurolla sekä muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta (vastaavien erä 6) lisääntyivät 121,1 miljardilla eurolla.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 432 706 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 240 381 712
2.1 Saamiset IMF:ltä 86 122 20
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 154 258 693
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 54 618 105
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 271 −835
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 271 −835
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 142 714 −5 268
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 51 775 −3 587
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 090 626 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 311 −1 682
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 183 692 121 143
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 609 674 −18 037
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 281 148 468
7.2 Muut arvopaperit 328 526 −18 506
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 31 131 0
9 Muut saamiset 252 923 −105 570
Vastaavaa yhteensä 2 967 109 −7 750
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 869 653 −4 639
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 084 186 −2 026
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 93 498 −35 520
2.2 Talletusmahdollisuus 775 650 32 825
2.3 Määräaikaistalletukset 214 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 037 670
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 388 1
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 166 552 −3 256
5.1 Julkisyhteisöt 155 266 −3 523
5.2 Muut 11 286 266
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 76 522 −319
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 819 223
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 587 741
8.1 Talletukset ja muut velat 8 587 741
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 716 0
10 Muut velat 215 708 1 513
11 Arvonmuutostilit 399 445 0
12 Pääoma ja rahastot 85 532 13
Vastattavaa yhteensä 2 967 109 −7 750
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle