Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. balandžio 20 d.

2012 m. balandžio 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. balandžio 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 227,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. balandžio 19 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,3 mlrd. JAV dolerių 0,9 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 18,5 mlrd. eurų – iki 328,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,6 mlrd. eurų – iki 869,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,5 mlrd. eurų – iki 155,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 38,8 mlrd. eurų – iki 152 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. balandžio 18 d., baigėsi 55,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 51,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 214 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 775,6 mlrd. eurų (palyginti su 742,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 281,1 mlrd. eurų dėl praėjusią savaitę įvykdytų pirkimų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. balandžio 20 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 214,2 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė sudarė atitinkamai 56,8 mlrd. eurų ir 10,2 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 35,5 mlrd. eurų – iki 93,5 mlrd. eurų.

Kitos sritys

2012 m. balandžio 20 d. pasibaigusią savaitę atliktas apskaitos perklasifikavimas siekiant suderinti duomenis apie likvidumo pagalbą kritiniais atvejais (angl. Emergency Liquidity Assistance – ELA), kurią Eurosistemos centriniai bankai teikia vietos kredito įstaigoms, kitose pretenzijose euro zonos kredito įstaigoms eurais (6 straipsnis turto dalyje). Tai iš esmės paaiškina kitų vertybinių popierių (7.2 straipsnis turto dalyje) sumažėjimą 18,5 mlrd. eurų, kito turto (9 straipsnis turto dalyje) sumažėjimą 105,6 mlrd. eurų ir kitų pretenzijų euro zonos kredito įstaigoms eurais (6 straipsnis turto dalyje) padidėjimą 121,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 432 706 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 240 381 712
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 122 20
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 154 258 693
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 54 618 105
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 271 −835
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 271 −835
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 142 714 −5 268
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 51 775 −3 587
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 090 626 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 311 −1 682
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 183 692 121 143
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 609 674 −18 037
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 281 148 468
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 328 526 −18 506
8 Valdžios skola eurais 31 131 0
9 Kitas turtas 252 923 −105 570
Visas turtas 2 967 109 −7 750
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 869 653 −4 639
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 084 186 −2 026
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 93 498 −35 520
2.2 Indėlių galimybė 775 650 32 825
2.3 Terminuotieji indėliai 214 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 037 670
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 388 1
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 166 552 −3 256
5.1 Valdžiai 155 266 −3 523
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 286 266
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 76 522 −319
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 819 223
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 587 741
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 587 741
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 716 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 708 1 513
11 Perkainojimo sąskaitos 399 445 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 532 13
Visi įsipareigojimai 2 967 109 −7 750
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai