Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. április 20.

2012. április 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. április 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,1 milliárd euróval csökkent, 227,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. április 19. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,3 milliárd USD 0,9 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 18,5 milliárd euróval 328,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,6 milliárd euróval csökkent, 869,7  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3,5 milliárd euróval csökkent, 155,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 38,8 milliárd euróval csökkent, 152 milliárd euróra. 2012. április 18-án, szerdán lejárt egy 55,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 51,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 214 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,3 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 775,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 742,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,5 milliárd euróval 281,1 milliárd euróra emelkedett. Ennek hátterében a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott kötvényvásárlás állt, amelynek elszámolására múlt héten került sor. Így a 2012. április 20-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 214,2 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 56,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 10,2 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 35,5 milliárd euróval csökkent, 93,5 milliárd euróra.

Egyéb kérdések

A 2012. április 20-ával záruló héten számviteli átsorolásra került sor az euroövezeti hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések (eszközoldal, 6. tétel) soron, aminek célja az eurorendszer központi bankjai által a belföldi hitelintézeteknek nyújtott sürgősségi likviditási segítség (ELA) kimutatásának harmonizálása volt. Jórészt ez magyarázza az egyéb értékpapírok (eszközoldal, 7.2 tétel) 18,5 milliárd eurós csökkenését, az egyéb eszközök (eszközoldal, 9. tétel) 105,6 milliárd eurós csökkenését, valamint az euroövezeti hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések (eszközoldal, 6. tétel) 121,1 milliárd eurós emelkedését.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 432 706 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 240 381 712
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 86 122 20
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 154 258 693
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 54 618 105
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 271 −835
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 271 −835
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 142 714 −5 268
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 51 775 −3 587
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 090 626 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 311 −1 682
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 183 692 121 143
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 609 674 −18 037
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 281 148 468
7.2 Egyéb értékpapírok 328 526 −18 506
8 Euróban denominált államadósság 31 131 0
9 Egyéb eszközök 252 923 −105 570
Eszközök összesen 2 967 109 −7 750
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 869 653 −4 639
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 084 186 −2 026
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 93 498 −35 520
2.2 Betéti rendelkezésre állás 775 650 32 825
2.3 Lekötött betétek 214 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 037 670
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 388 1
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 166 552 −3 256
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 155 266 −3 523
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 286 266
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 76 522 −319
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 819 223
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 587 741
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 587 741
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 716 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 708 1 513
11 Átértékelési számlák 399 445 0
12 Saját tőke 85 532 13
Források összesen 2 967 109 −7 750
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok