Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 ianuarie 2012

10 ianuarie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 6 ianuarie 2012, scăderea de 2 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a datorat vânzării de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o reducere de 1,6 miliarde EUR, până la 271,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
5 ianuarie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile - 6,2 miliarde USD
5 ianuarie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 14 zile 33 de miliarde USD -
5 ianuarie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 1,4 miliarde USD 25,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 0,6 miliarde EUR, până la 344,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 4,9 miliarde EUR, până la 883,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 14 miliarde EUR, până la 79,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 77,6 miliarde EUR, până la 160,1 miliarde EUR. Miercuri, 4 ianuarie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 144,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 130,6  miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 211 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite în valoare de 211,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 1,4 miliarde EUR (faţă de 14,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 463,6 miliarde EUR (faţă de 413,9 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 1 miliard EUR, până la 274,8 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, precum şi răscumpărării unor titluri în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 6 ianuarie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 213,1 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 58,7 miliarde EUR şi cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 3,1 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 67,1 miliarde EUR, până la 156,5 miliarde EUR.

Diverse

Referitor la situaţia financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 decembrie 2011, trebuie menţionat că poziţia alte pasive (poziţia 10 din pasive) a consemnat o reducere de 0,1 miliarde EUR, în timp ce angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au înregistrat o creştere de 0,1 miliarde EUR, ca urmare a transferului unui sold, efectuat de o bancă centrală din Eurosistem către contrapartida respectivă.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 423 455 −2
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 246 002 1 381
2.1 Creanţe asupra FMI 85 651 −4
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 160 351 1 385
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 95 647 −2 580
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 24 565 −789
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 24 565 −789
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 835 978 −27 590
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 130 622 −14 133
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 703 894 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 391 −13 432
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 71 −26
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 66 838 −11 814
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 618 969 331
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 274 829 975
7.2 Alte titluri 344 140 −644
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 926 0
9 Alte active 342 491 −6 694
Total active 2 687 871 −47 757
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 883 745 −4 931
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 832 377 −17 101
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 156 466 −67 072
2.2 Facilitatea de depozit 463 565 49 683
2.3 Depozite pe termen fix 211 500 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 845 −211
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 066 −1 356
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 90 723 10 997
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 79 632 14 043
5.2 Alte angajamente 11 091 −3 046
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 124 355 −32 518
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 648 1 082
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 364 −663
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 364 −663
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 942 0
10 Alte pasive 210 118 −3 280
11 Conturi de reevaluare 394 031 0
12 Capital şi rezerve 81 503 14
Total pasive 2 687 871 −47 757
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media