Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. sausio 6 d.

2012 m. sausio 10 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. sausio 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 271,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. sausio 5 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 6,2 mlrd. JAV dolerių
2012 m. sausio 5 d. 14 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 33 mlrd. JAV dolerių
2012 m. sausio 5 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,4 mlrd. JAV dolerių 25,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 344,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,9 mlrd. eurų – iki 883,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14 mlrd. eurų – iki 79,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 77,6 mlrd. eurų – iki 160,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. sausio 4 d., baigėsi 144,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 130,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 211 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų indėlių, kurių vertė sudarė 211,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,4 mlrd. eurų (palyginti su 14,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 463,6 mlrd. eurų (palyginti su 413,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 274,8 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą bei antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą ir pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. sausio 6 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 213,1 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 58,7 mlrd. eurų ir 3,1 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 67,1 mlrd. eurų – iki 156,5 mlrd. eurų.

Kitos sritys

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad, palyginti su 2011 m. gruodžio 30 d. Eurosistemos konsoliduota savaitine finansine ataskaita, kiti įsipareigojimai (10 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų, o įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo tokia pačia suma vienam Eurosistemos centriniam bankui pervedus likusią sumą atitinkamai sandorio šaliai.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 423 455 −2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 246 002 1 381
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 651 −4
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 160 351 1 385
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 95 647 −2 580
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 24 565 −789
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 24 565 −789
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 835 978 −27 590
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 130 622 −14 133
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 703 894 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 391 −13 432
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 71 −26
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 66 838 −11 814
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 618 969 331
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 274 829 975
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 344 140 −644
8 Valdžios skola eurais 33 926 0
9 Kitas turtas 342 491 −6 694
Visas turtas 2 687 871 −47 757
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 883 745 −4 931
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 832 377 −17 101
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 156 466 −67 072
2.2 Indėlių galimybė 463 565 49 683
2.3 Terminuotieji indėliai 211 500 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 845 −211
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 066 −1 356
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 90 723 10 997
5.1 Valdžiai 79 632 14 043
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 091 −3 046
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 124 355 −32 518
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 648 1 082
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 364 −663
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 364 −663
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 942 0
10 Kiti įsipareigojimai 210 118 −3 280
11 Perkainojimo sąskaitos 394 031 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 503 14
Visi įsipareigojimai 2 687 871 −47 757
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai