Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. január 6.

2012. január 10.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012 január 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió eurós csökkenése az eurorendszer egyik központi bankjának aranyérme-eladását tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 1,6 milliárd euróval csökkent, 271,7 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. január 5. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 6,2 milliárd USD
2012. január 5. 14 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 33 milliárd USD -
2012. január 5. 84 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,4 milliárd USD 25,5 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 344,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,9 milliárd euróval 883,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14 milliárd euróval 79,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 77,6 milliárd euróval csökkent, 160,1 milliárd euróra. 2012. január 4-én, szerdán lejárt egy 144,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 130,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 211 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb betétgyűjtésre került sor 211,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,4 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 14,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 463,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 413,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 1 milliárd euróval 274,8 milliárd euróra emelkedett. A növekedés hátterében az értékpapír-piaci program és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás, valamint az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott értékpapír-visszaváltás állt. Így a 2012. január 6-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 213,1 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 58,7 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 3,1 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 67,1 milliárd euróval 156,5 milliárd euróra csökkent.

Egyéb kérdések

Az eurorendszer 2011. december 30-i összevont heti pénzügyi kimutatásával összefüggésben megjegyzendő, hogy az egyéb kötelezettségek (forrásoldal, 10. tétel) 0,1 milliárd euróval csökkentek, míg az állammal szemben fennálló kötelezettségek ugyanekkora összeggel növekedtek, aminek hátterében az eurorendszer egyik központi bankja által egyik partnere részére végrehajtott átutalás állt.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 423 455 −2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 246 002 1 381
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 85 651 −4
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 160 351 1 385
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 95 647 −2 580
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 24 565 −789
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 24 565 −789
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 835 978 −27 590
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 130 622 −14 133
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 703 894 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 391 −13 432
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 71 −26
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 66 838 −11 814
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 618 969 331
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 274 829 975
7.2 Egyéb értékpapírok 344 140 −644
8 Euróban denominált államadósság 33 926 0
9 Egyéb eszközök 342 491 −6 694
Eszközök összesen 2 687 871 −47 757
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 883 745 −4 931
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 832 377 −17 101
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 156 466 −67 072
2.2 Betéti rendelkezésre állás 463 565 49 683
2.3 Lekötött betétek 211 500 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 845 −211
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 066 −1 356
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 90 723 10 997
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 79 632 14 043
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 091 −3 046
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 124 355 −32 518
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 648 1 082
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 364 −663
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 364 −663
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 942 0
10 Egyéb kötelezettségek 210 118 −3 280
11 Átértékelési számlák 394 031 0
12 Saját tőke 81 503 14
Források összesen 2 687 871 −47 757
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok