Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.1.2012

10.1.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.1.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 2) määrä pieneni 2 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 1,6 miljardilla eurolla 271,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
5.1.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) - 6,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria
5.1.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (14 päivää) 33 miljardia Yhdysvaltain dollaria -
5.1.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 1,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria 25,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla 344,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 4,9 miljardilla eurolla 883,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14 miljardilla eurolla 79,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 77,6 miljardilla eurolla 160,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.1.2012 erääntyi 144,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 130,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 211 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 211,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 14,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 463,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 413,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 274,8 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa ja uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen sekä alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 6.1.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 213,1 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 58,7 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 3,1 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 67,1 miljardilla eurolla 156,5 miljardiin euroon.

Muutoksia

Eurojärjestelmän konsolidoidussa viikkotaseessa 30.12.2011 muut velat (vastattavien erä 10) ovat vähentyneet 0,1 miljardilla eurolla ja velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) kasvaneet saman verran erään eurojärjestelmän keskuspankin siirrettyä summan eräälle vastapuolelleen.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 423 455 −2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 246 002 1 381
2.1 Saamiset IMF:ltä 85 651 −4
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 160 351 1 385
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 95 647 −2 580
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 24 565 −789
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 24 565 −789
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 835 978 −27 590
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 130 622 −14 133
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 703 894 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 391 −13 432
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 71 −26
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 66 838 −11 814
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 618 969 331
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 274 829 975
7.2 Muut arvopaperit 344 140 −644
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 926 0
9 Muut saamiset 342 491 −6 694
Vastaavaa yhteensä 2 687 871 −47 757
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 883 745 −4 931
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 832 377 −17 101
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 156 466 −67 072
2.2 Talletusmahdollisuus 463 565 49 683
2.3 Määräaikaistalletukset 211 500 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 845 −211
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 066 −1 356
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 90 723 10 997
5.1 Julkisyhteisöt 79 632 14 043
5.2 Muut 11 091 −3 046
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 124 355 −32 518
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 648 1 082
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 364 −663
8.1 Talletukset ja muut velat 8 364 −663
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 942 0
10 Muut velat 210 118 −3 280
11 Arvonmuutostilit 394 031 0
12 Pääoma ja rahastot 81 503 14
Vastattavaa yhteensä 2 687 871 −47 757
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle