Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 decembrie 2011

20 decembrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 16 decembrie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 4,8 miliarde EUR, până la 241,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
15 decembrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 1,6 miliarde USD 5,1 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 0,3 miliarde EUR, până la 337,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 3 miliarde EUR, până la 882,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 15,7 miliarde EUR, până la 45,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 142,8 miliarde EUR, până la 243,2 miliarde EUR. Miercuri, 14 decembrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 252,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 291,6 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 207 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite în valoare de 207,5 miliarde EUR. Tot miercuri, 14 decembrie 2011, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 55,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 41,2 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 4,5 miliarde EUR (faţă de 7,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 214,1 miliarde EUR (faţă de 334,9 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 3,8 miliarde EUR, până la 272,5 miliarde EUR. Aceasta a fost rezultatul net: (i) al cumpărărilor în valoare de 3,4 miliarde EUR decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al celor în valoare de 0,5 miliarde EUR decontate în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate; şi (ii) al răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 16 decembrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 210,9 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59 de miliarde EUR şi cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 2,6 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 158,9 miliarde EUR, până la 298,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 419 821 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 235 679 1 635
2.1 Creanţe asupra FMI 83 184 1 876
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 152 495 −241
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 73 042 2 938
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 30 452 2 167
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 30 452 2 167
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 665 008 22 392
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 291 629 39 529
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 368 609 −14 396
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 4 549 −2 858
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 221 117
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 89 555 −422
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 610 164 3 471
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 272 509 3 806
7.2 Alte titluri 337 655 −335
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 928 −4
9 Alte active 336 156 817
Total active 2 493 806 32 993
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 882 593 2 977
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 719 903 38 420
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 298 112 158 866
2.2 Facilitatea de depozit 214 108 −120 797
2.3 Depozite pe termen fix 207 500 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 183 −149
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 175 499
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 55 271 −15 206
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 45 758 −15 746
5.2 Alte angajamente 9 512 540
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 92 835 3 895
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 153 182
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 563 −424
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 563 −424
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 486 0
10 Alte pasive 208 069 2 650
11 Conturi de reevaluare 383 276 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 493 806 32 993
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media