Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. detsember 2011

20. detsember 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

16. detsembril 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 4,8 miljardi euro võrra 241,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
15. detsember 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,6 miljardit USA dollarit 5,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 337,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3 miljardi euro võrra 882,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 15,7 miljardi euro võrra 45,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 142,8 miljardi euro võrra 243,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. detsembril 2011 möödus 252,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 291,6 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 207 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 207,5 miljardi euro väärtuses. Kolmapäeval, 14. detsembril 2011 möödus ka 55,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 41,2 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 4,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 7,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 214,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 334,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 3,8 miljardi euro võrra 272,5 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberituruprogrammi raames 3,4 miljardi euro ulatuses ja tagatud võlakirjade teise ostukava raames 0,5 miljardi euro ulatuses ning tagatud võlakirjade esimese ostukava raames ostetud väärtpaberite lunastamine. Selle tulemusel ulatus 16. detsembril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 210,9 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 59 miljardi ja 2,6 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 158,9 miljardi euro võrra 298,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 419 821 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 235 679 1 635
2.1 Nõuded RVFle 83 184 1 876
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 152 495 −241
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 73 042 2 938
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 30 452 2 167
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 30 452 2 167
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 665 008 22 392
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 291 629 39 529
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 368 609 −14 396
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 4 549 −2 858
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 221 117
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 89 555 −422
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 610 164 3 471
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 272 509 3 806
7.2 Muud väärtpaberid 337 655 −335
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 928 −4
9 Muud varad 336 156 817
Varad kokku 2 493 806 32 993
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 882 593 2 977
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 719 903 38 420
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 298 112 158 866
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 214 108 −120 797
2.3 Tähtajalised hoiused 207 500 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 183 −149
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 175 499
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 55 271 −15 206
5.1 Valitsussektor 45 758 −15 746
5.2 Muud kohustused 9 512 540
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 92 835 3 895
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 153 182
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 563 −424
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 563 −424
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 486 0
10 Muud kohustused 208 069 2 650
11 Ümberhindluskontod 383 276 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 493 806 32 993
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid