Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. gruodžio 16 d.

2011 m. gruodžio 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. gruodžio 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 241,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. gruodžio 15 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,6 mlrd. JAV dolerių 5,1 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 337,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3 mlrd. eurų – iki 882,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,7 mlrd. eurų – iki 45,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 142,8 mlrd. eurų – iki 243,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. gruodžio 14 d., baigėsi 252,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 291,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 207 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų indėlių, kurių vertė sudarė 207,5 mlrd. eurų. Taip pat trečiadienį, 2011 m. gruodžio 14 d. baigėsi 55,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 41,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 4,5 mlrd. eurų (palyginti su 7,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 214,1 mlrd. eurų (palyginti su 334,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 272,5 mlrd. eurų dėl i) įvykdytų 3,4 mlrd. eurų vertės pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir 0,5 mlrd. eurų vertės pirkimų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą, ir ii) pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. gruodžio 16 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 210,9 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 59 mlrd. eurų ir 2,6 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 158,9 mlrd. eurų – iki 298,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 419 821 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 235 679 1 635
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 83 184 1 876
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 152 495 −241
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 73 042 2 938
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 30 452 2 167
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 30 452 2 167
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 665 008 22 392
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 291 629 39 529
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 368 609 −14 396
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 4 549 −2 858
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 221 117
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 89 555 −422
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 610 164 3 471
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 272 509 3 806
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 337 655 −335
8 Valdžios skola eurais 33 928 −4
9 Kitas turtas 336 156 817
Visas turtas 2 493 806 32 993
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 882 593 2 977
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 719 903 38 420
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 298 112 158 866
2.2 Indėlių galimybė 214 108 −120 797
2.3 Terminuotieji indėliai 207 500 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 183 −149
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 175 499
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 55 271 −15 206
5.1 Valdžiai 45 758 −15 746
5.2 Kiti įsipareigojimai 9 512 540
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 92 835 3 895
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 153 182
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 563 −424
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 563 −424
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 208 069 2 650
11 Perkainojimo sąskaitos 383 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 493 806 32 993
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai