Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.12.2011

20.12.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.12.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 4,8 miljardilla eurolla 241,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
15.12.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 1,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 5,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,3 miljardilla eurolla 337,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3 miljardilla eurolla 882,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 15,7 miljardilla eurolla 45,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 142,8 miljardilla eurolla 243,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.12.2011 erääntyi 252,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 291,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 207 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 207,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia. Keskiviikkona 14.12.2011 erääntyi myös 55,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 41,2 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 4,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 7,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 214,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 334,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 3,8 miljardilla eurolla 272,5 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen 3,4 miljardin euron ostojen ja uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen 0,5 miljardin euron ostojen sekä alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 16.12.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 210,9 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 59 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 2,6 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 158,9 miljardilla eurolla 298,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 419 821 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 235 679 1 635
2.1 Saamiset IMF:ltä 83 184 1 876
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 152 495 −241
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 73 042 2 938
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 30 452 2 167
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 30 452 2 167
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 665 008 22 392
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 291 629 39 529
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 368 609 −14 396
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 4 549 −2 858
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 221 117
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 89 555 −422
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 610 164 3 471
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 272 509 3 806
7.2 Muut arvopaperit 337 655 −335
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 928 −4
9 Muut saamiset 336 156 817
Vastaavaa yhteensä 2 493 806 32 993
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 882 593 2 977
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 719 903 38 420
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 298 112 158 866
2.2 Talletusmahdollisuus 214 108 −120 797
2.3 Määräaikaistalletukset 207 500 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 183 −149
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 175 499
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 55 271 −15 206
5.1 Julkisyhteisöt 45 758 −15 746
5.2 Muut 9 512 540
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 92 835 3 895
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 153 182
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 563 −424
8.1 Talletukset ja muut velat 8 563 −424
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 486 0
10 Muut velat 208 069 2 650
11 Arvonmuutostilit 383 276 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 493 806 32 993
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle