Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. december 16.

2011. december 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. december 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 4,8 milliárd euróval 241,5 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. december 15. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,6 milliárd USD 5,1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 337,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3 milliárd euróval, 882,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 15,7 milliárd euróval csökkent, 45,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 142,8 milliárd euróval 243,2 milliárd euróra emelkedett. 2011. december 14-én, szerdán lejárt egy 252,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 291,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 207 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb betétgyűjtésre került sor 207,5 milliárd euro értékben. 2011. december 14-én, szerdán emellett lejárt egy 55,5 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 41,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 4,5 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 7,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 214,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 334,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 3,8 milliárd euróval 272,5 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az (i) értékpapír-piaci program keretében elszámolt 3,4 milliárd euro értékű értékpapír-vásárlásnak és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt 0,5 milliárd euro értékű kötvényvásárlásnak, valamint (ii) az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok visszaváltásának a nettó eredménye. Így a 2011. december 16-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 210,9 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 59 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 2,6 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 158,9 milliárd euróval 298,1 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 419 821 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 235 679 1 635
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 83 184 1 876
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 152 495 −241
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 73 042 2 938
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 30 452 2 167
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 30 452 2 167
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 665 008 22 392
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 291 629 39 529
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 368 609 −14 396
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 4 549 −2 858
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 221 117
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 89 555 −422
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 610 164 3 471
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 272 509 3 806
7.2 Egyéb értékpapírok 337 655 −335
8 Euróban denominált államadósság 33 928 −4
9 Egyéb eszközök 336 156 817
Eszközök összesen 2 493 806 32 993
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 882 593 2 977
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 719 903 38 420
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 298 112 158 866
2.2 Betéti rendelkezésre állás 214 108 −120 797
2.3 Lekötött betétek 207 500 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 183 −149
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 175 499
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 55 271 −15 206
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 45 758 −15 746
5.2 Egyéb kötelezettségek 9 512 540
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 92 835 3 895
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 153 182
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 563 −424
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 563 −424
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 486 0
10 Egyéb kötelezettségek 208 069 2 650
11 Átértékelési számlák 383 276 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 493 806 32 993
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok