Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. prosinci 2011

20. prosince 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. prosince 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 4,8 mld. EUR na 241,5 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
15. prosince 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,6 mld. USD 5,1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 0,3 mld. EUR na 337,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 3 mld. EUR na 882,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 15,7 mld. EUR na 45,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 142,8 mld. EUR na 243,2 mld. EUR. Ve středu 14. prosince 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 252,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 291,6 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 207 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 207,5 mld. EUR. Ve středu 14. prosince 2011 byla splatná také dlouhodobější refinanční operace o objemu 55,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 41,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 4,5 mld. EUR (oproti 7,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 214,1 mld. EUR (oproti 334,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 3,8 mld. EUR na 272,5 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu je čistý výsledek: (i) vypořádaných nákupů, které dosáhly v rámci programu pro trhy s cennými papíry objemu 3,4 mld. EUR a v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů objemu 0,5 mld. EUR, a (ii) splacení cenných papírů pořízených v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 16. prosince 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 210,9 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 59 mld. EUR a 2,6 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 158,9 mld. EUR na 298,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 419 821 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 235 679 1 635
2.1 Pohledávky za MMF 83 184 1 876
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 152 495 −241
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 73 042 2 938
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 30 452 2 167
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 30 452 2 167
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 665 008 22 392
5.1 Hlavní refinanční operace 291 629 39 529
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 368 609 −14 396
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 4 549 −2 858
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 221 117
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 89 555 −422
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 610 164 3 471
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 272 509 3 806
7.2 Ostatní cenné papíry 337 655 −335
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 928 −4
9 Ostatní aktiva 336 156 817
Aktiva celkem 2 493 806 32 993
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 882 593 2 977
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 719 903 38 420
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 298 112 158 866
2.2 Vkladová facilita 214 108 −120 797
2.3 Termínované vklady 207 500 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 183 −149
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 175 499
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 55 271 −15 206
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 45 758 −15 746
5.2 Ostatní závazky 9 512 540
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 92 835 3 895
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 153 182
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 563 −424
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 563 −424
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 486 0
10 Ostatní pasiva 208 069 2 650
11 Účty přecenění 383 276 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 493 806 32 993
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média