Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 septembrie 2011

20 septembrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 16 septembrie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o creştere de 1 miliard EUR, până la 177,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunii de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în USD
Data de începere Tipul operaţiunii Suma nouă
15 septembrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 0,6 miliarde USD

Operaţiunea de furnizare de lichiditate a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 1,7 miliarde EUR, până la 335,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 852,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au diminuat cu 5,4 miliarde EUR, până la 40,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 78,5 miliarde EUR, până la 270 de miliarde EUR. Miercuri, 14 septembrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 115,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 163,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 75,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 54,2 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 129 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 143 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 1,2 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 111,5 miliarde EUR (faţă de 181,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 9,6 miliarde EUR, până la 212 miliarde EUR. Majorarea s‑a datorat rezultatului net al cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al răscumpărării titlurilor aferente programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 16 septembrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 152,7 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59,4 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o majorare de 102,3 miliarde EUR, până la 241,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 363 249 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 213 907 −428
2.1 Creanţe asupra FMI 77 177 537
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 136 730 −965
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 29 754 670
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 846 1 068
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 846 1 068
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 534 638 27 119
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 163 768 48 359
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 369 636 −22 419
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 215 1 196
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 19 −17
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 52 229 4 205
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 547 128 7 910
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 212 022 9 598
7.2 Alte titluri 335 106 −1 688
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 949 4
9 Alte active 339 021 7 809
Total active 2 134 721 48 356
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 852 676 −550
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 506 203 50 923
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 241 536 102 275
2.2 Facilitatea de depozit 111 514 −70 273
2.3 Depozite pe termen fix 143 000 14 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 10 153 4 921
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 721 165
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 48 979 −5 336
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 40 277 −5 365
5.2 Alte angajamente 8 702 30
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 52 109 5 116
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 056 −390
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 526 −415
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 526 −415
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 170 0
10 Alte pasive 207 142 −1 156
11 Conturi de reevaluare 316 657 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 134 721 48 356
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media