Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. szeptember 16.

2011. szeptember 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. szeptember 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint egy USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügylet következtében (lásd lentebb) 1 milliárd euróval nőtt, 177,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Induló nap Ügylettípus Új összeg
2011. szeptember 15. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,6 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,7 milliárd euróval 335,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval 852,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,4 milliárd euróval csökkent, 40,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 78,5 milliárd euróval 270 milliárd euróra emelkedett. 2011. szeptember 14-én, szerdán lejárt egy 115,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 163,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 75,8 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 54,2 milliárd euro értékben. Szintén szerdán 129 milliárd euro értékű betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 143 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,2 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 111,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 181,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 9,6 milliárd euróval 212 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az értékpapír-piaci program keretében elszámolt vásárlás és a fedezettkötvény-vásárlási program keretében visszaváltott értékpapír-állomány nettó eredménye. Ezért a 2011. szeptember 16-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 152,7 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,4 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 102,3 milliárd euróval 241,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 363 249 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 213 907 −428
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 177 537
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 136 730 −965
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 29 754 670
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 846 1 068
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 846 1 068
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 534 638 27 119
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 163 768 48 359
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 369 636 −22 419
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 215 1 196
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 19 −17
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 52 229 4 205
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 547 128 7 910
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 212 022 9 598
7.2 Egyéb értékpapírok 335 106 −1 688
8 Euróban denominált államadósság 33 949 4
9 Egyéb eszközök 339 021 7 809
Eszközök összesen 2 134 721 48 356
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 852 676 −550
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 506 203 50 923
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 241 536 102 275
2.2 Betéti rendelkezésre állás 111 514 −70 273
2.3 Lekötött betétek 143 000 14 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 10 153 4 921
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 721 165
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 48 979 −5 336
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 40 277 −5 365
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 702 30
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 52 109 5 116
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 056 −390
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 526 −415
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 526 −415
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 170 0
10 Egyéb kötelezettségek 207 142 −1 156
11 Átértékelési számlák 316 657 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 134 721 48 356
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok