Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. september 2011

20. september 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

16. septembril 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisava operatsiooni (vt allpool) tulemusel 1 miljardi euro võrra 177,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Alguskuupäev Tehingu liik Uus summa
15. september 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,6 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas selle likviidsust lisava tehingu seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,7 miljardi euro võrra 335,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,6 miljardi euro võrra 852,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,4 miljardi euro võrra 40,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 78,5 miljardi euro võrra 270 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. septembril 2011 möödus 115,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 163,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus 75,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 54,2 miljardit eurot. Kolmapäeval möödus ka 129 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 143 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 111,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 181,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 9,6 miljardi euro võrra 212 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberituruprogrammi raames ja väärtpaberite lunastamine tagatud võlakirjade ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 16. septembril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 152,7 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,4 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 102,3 miljardi euro võrra 241,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 363 249 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 213 907 −428
2.1 Nõuded RVFle 77 177 537
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 136 730 −965
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 29 754 670
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 846 1 068
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 846 1 068
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 534 638 27 119
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 163 768 48 359
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 369 636 −22 419
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 215 1 196
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 19 −17
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 52 229 4 205
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 547 128 7 910
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 212 022 9 598
7.2 Muud väärtpaberid 335 106 −1 688
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 949 4
9 Muud varad 339 021 7 809
Varad kokku 2 134 721 48 356
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 852 676 −550
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 506 203 50 923
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 241 536 102 275
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 111 514 −70 273
2.3 Tähtajalised hoiused 143 000 14 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 10 153 4 921
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 721 165
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 48 979 −5 336
5.1 Valitsussektor 40 277 −5 365
5.2 Muud kohustused 8 702 30
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 52 109 5 116
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 056 −390
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 526 −415
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 526 −415
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 170 0
10 Muud kohustused 207 142 −1 156
11 Ümberhindluskontod 316 657 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 134 721 48 356
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid