Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. rugsėjo 16 d.

2011 m. rugsėjo 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. rugsėjo 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 177,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Pradžios data Operacijos tipas Nauja suma
2011 m. rugsėjo 15 d. 7 dienų trukmės likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamoji operacija 0,6 mlrd. JAV dol.

Šią likvidumo didinimo operaciją Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko su Federaline rezervų sistema sudarytą laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų liniją).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 335,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 852,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,4 mlrd. eurų – iki 40,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 78,5 mlrd. eurų – iki 270 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. rugsėjo 14 d., baigėsi 115,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 163,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 75,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 54,2 mlrd. eurų vertės operacija. Trečiadienį taip pat baigėsi 129 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 143 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,2 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 111,5 mlrd. eurų (palyginti su 181,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 9,6 mlrd. eurų – iki 212 mlrd. eurų dėl grynojo rezultato, gauto įvykdžius pirkimus pagal Vertybinių popierių rinkų programą, ir pasibaigus pagal padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. rugsėjo 16 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 152,7 mlrd. eurų ir 59,4 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 102,3 mlrd. eurų – iki 241,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 363 249 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 213 907 −428
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 177 537
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 136 730 −965
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 754 670
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 846 1 068
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 846 1 068
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 534 638 27 119
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 163 768 48 359
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 369 636 −22 419
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 215 1 196
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 19 −17
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 52 229 4 205
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 547 128 7 910
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 212 022 9 598
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 335 106 −1 688
8 Valdžios skola eurais 33 949 4
9 Kitas turtas 339 021 7 809
Visas turtas 2 134 721 48 356
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 852 676 −550
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 506 203 50 923
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 241 536 102 275
2.2 Indėlių galimybė 111 514 −70 273
2.3 Terminuotieji indėliai 143 000 14 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 153 4 921
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 721 165
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 48 979 −5 336
5.1 Valdžiai 40 277 −5 365
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 702 30
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 52 109 5 116
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 056 −390
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 526 −415
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 526 −415
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 170 0
10 Kiti įsipareigojimai 207 142 −1 156
11 Perkainojimo sąskaitos 316 657 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 134 721 48 356
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai