Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.9.2011

20.9.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.9.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1 miljardilla eurolla 177,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisen likviditeettiä lisäävän operaation vaikutuksesta (ks. alla).

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Alkamispäivä Operaatiotyyppi Uusi operaatio
15.9.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 0,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttama likviditeettiä lisäävä operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,7 miljardilla eurolla 335,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,6 miljardilla eurolla 852,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,4 miljardilla eurolla 40,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 78,5 miljardilla eurolla 270 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.9.2011 erääntyi 115,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 163,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 75,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 54,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Keskiviikkona 14.9.2011 erääntyi myös 129 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 143 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 111,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 181,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 9,6 miljardilla eurolla 212 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 16.9.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 152,7 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,4 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 102,3 miljardilla eurolla 241,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 363 249 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 213 907 −428
2.1 Saamiset IMF:ltä 77 177 537
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 136 730 −965
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 754 670
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 846 1 068
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 846 1 068
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 534 638 27 119
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 163 768 48 359
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 369 636 −22 419
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 215 1 196
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 19 −17
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 52 229 4 205
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 547 128 7 910
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 212 022 9 598
7.2 Muut arvopaperit 335 106 −1 688
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 949 4
9 Muut saamiset 339 021 7 809
Vastaavaa yhteensä 2 134 721 48 356
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 852 676 −550
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 506 203 50 923
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 241 536 102 275
2.2 Talletusmahdollisuus 111 514 −70 273
2.3 Määräaikaistalletukset 143 000 14 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 10 153 4 921
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 721 165
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 48 979 −5 336
5.1 Julkisyhteisöt 40 277 −5 365
5.2 Muut 8 702 30
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 52 109 5 116
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 056 −390
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 526 −415
8.1 Talletukset ja muut velat 11 526 −415
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 170 0
10 Muut velat 207 142 −1 156
11 Arvonmuutostilit 316 657 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 134 721 48 356
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle