Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 decembrie 2008

9 decembrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 5 decembrie 2008, scăderea de 42 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 39,8 miliarde EUR, până la 389,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD. Joi, 4 decembrie 2008, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 10 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 67,5 miliarde USD, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune reversibilă suplimentară de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 84,6 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 75,1 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Tot joi, 4 decembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/USD în valoare de 0,8 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 0,8 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. De asemenea, în aceeaşi zi, o operaţiune suplimentară de swap valutar EUR/USD în valoare de 1,5 miliarde USD, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. Aceste două operaţiuni de swap valutar nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate operaţiunile în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 3 decembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 20 de miliarde CHF a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 20,3 miliarde CHF, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Vineri, 5 decembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 0,7 miliarde CHF, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 0,5 miliarde EUR, până la 121 de miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a majorat cu 9 miliarde EUR, până la 740,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 16,1 miliarde EUR, până la 116,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 44,1 miliarde EUR, până la 546,9 miliarde EUR. Miercuri, 3 decembrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 334,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 339,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 2 miliarde EUR (faţă de 4,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 250,5 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 203,9 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 20,5 miliarde EUR, până la 176,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 219 969 −42
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 162 155 2 485
2.1 Creanţe asupra FMI 12 542 −24
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 149 614 2 510
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 248 854 40 652
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 10 058 −219
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 10 058 −219
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 797 581 2 660
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 340 227 5 061
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 455 321 2
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 955 −2 420
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 79 18
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 58 013 8 526
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 120 960 458
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 491 0
9 Alte active 381 441 2 952
Total active 2 036 524 57 472
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 740 508 9 054
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 427 322 26 163
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 176 655 −20 547
2.2 Facilitatea de depozit 250 497 46 610
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 169 100
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 172 −5
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 125 845 −16 250
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 116 275 −16 101
5.2 Alte angajamente 9 570 −149
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 315 096 36 739
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 494 2 039
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 789 1 271
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 789 1 271
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 384 0
10 Alte pasive 165 540 −1 541
11 Conturi de reevaluare 168 685 0
12 Capital şi rezerve 71 689 2
Total pasive 2 036 524 57 472
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media