Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. prosinci 2008

9. prosince 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. prosince 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 42 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity zvýšil o 39,8 mld. EUR na 389,3 mld. EUR. Ve čtvrtek 4. prosince 2008 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 10 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 67,5 mld. USD se splatností 84 dní. V tentýž den byla splatná další reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 84,6 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 75,1 mld. USD se splatností sedm dní. Rovněž ve čtvrtek 4. prosince 2008 byla splatná měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 0,8 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 0,8 mld. USD se splatností sedm dní. Kromě toho byla v tentýž den vypořádána další měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 1,5 mld. USD se splatností 84 dní. Tyto dvě měnové swapové operace neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 3. prosince 2008 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 20 mld. CHF a byla vypořádána další o objemu 20,3 mld. CHF se splatností sedm dní. V pátek 5. prosince 2008 byla vypořádána měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 0,7 mld. CHF se splatností 84 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tyto operace neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 121 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 9 mld. EUR na 740,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 16,1 mld. EUR na 116,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 44,1 mld. EUR na 546,9 mld. EUR. Ve středu 3. prosince 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 334,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 339,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byly poskytnuty 2 mld. EUR (ve srovnání se 4,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 250,5 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 203,9 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 20,5 mld. EUR na 176,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 219 969 −42
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 162 155 2 485
2.1 Pohledávky za MMF 12 542 −24
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 149 614 2 510
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 248 854 40 652
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 058 −219
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 058 −219
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 797 581 2 660
5.1 Hlavní refinanční operace 340 227 5 061
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 455 321 2
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 955 −2 420
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 79 18
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 58 013 8 526
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 120 960 458
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 491 0
9 Ostatní aktiva 381 441 2 952
Aktiva celkem 2 036 524 57 472
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 740 508 9 054
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 427 322 26 163
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 176 655 −20 547
2.2 Vkladová facilita 250 497 46 610
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 169 100
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 172 −5
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 125 845 −16 250
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 116 275 −16 101
5.2 Ostatní závazky 9 570 −149
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 315 096 36 739
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 494 2 039
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 789 1 271
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 789 1 271
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 384 0
10 Ostatní pasiva 165 540 −1 541
11 Účty přecenění 168 685 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 689 2
Pasiva celkem 2 036 524 57 472
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média