Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. december 5.

2008. december 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. december 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 42 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végzett aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 39,8 milliárd euróval 389,3 milliárd euróra emelkedett. 2008. december 4-én, csütörtökön lejárt 10 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós ügylet futamideje, és egy újabb, 67,5 milliárd dolláros, 84 napos futamidejű művelet elszámolására került sor. Ugyanezen a napon lejárt egy további, 84,6 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós ügylet futamideje, és egy újabb, 75,1 milliárd dolláros, hétnapos futamidejű művelet elszámolására került sor. Ugyancsak 2008. december 4-én, csütörtökön lejárt egy 0,8 milliárd USA-dollár értékű EUR/USD devizaswap-művelet, és egy újabb, 0,8 milliárd dolláros műveletet számoltak el hétnapos lejárattal. Ugyanezen a napon 1,5 milliárd USD értékben egy további EUR/USD devizaswap-ügyletet számoltak el 84 napos lejárattal. Ennek a két devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer összes USA-dollárban denominált tranzakciója az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott. 2008. december 3-án, szerdán lejárt egy 20 milliárd CHF értékű EUR/CHF devizaswap-művelet futamideje, és újabb műveletet számoltak el 20,3 milliárd CHF értékben, hétnapos lejárattal. 2008. december 5-én, pénteken 0,7 milliárd CHF értékben devizaswap-ügyletet hajtottak végre a svájci frankkal szemben, 84 napos lejárattal. A műveleteket az eurorendszer az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte, és ennek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,5 milliárd euróval emelkedett, 121 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 9 milliárd euróval nőtt, 740,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 16,1 milliárd euróval csökkent, 116,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 44,1 milliárd euróval csökkent, 546,9 milliárd euróra. 2008. december 3-án, szerdán lejárt egy 334,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 339,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére 2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 4,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldali 2.2. tétel) 250,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 203,9 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 20,5 milliárd euróval csökkent, 176,7 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 219 969 −42
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 162 155 2 485
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 12 542 −24
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 149 614 2 510
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 248 854 40 652
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 10 058 −219
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 10 058 −219
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 797 581 2 660
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 340 227 5 061
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 455 321 2
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 955 −2 420
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 79 18
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 58 013 8 526
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 120 960 458
8 Euróban denominált államadósság 37 491 0
9 Egyéb eszközök 381 441 2 952
Eszközök összesen 2 036 524 57 472
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 740 508 9 054
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 427 322 26 163
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 176 655 −20 547
2.2 Betéti rendelkezésre állás 250 497 46 610
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 169 100
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 172 −5
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 125 845 −16 250
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 116 275 −16 101
5.2 Egyéb kötelezettségek 9 570 −149
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 315 096 36 739
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 494 2 039
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 789 1 271
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 789 1 271
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 384 0
10 Egyéb kötelezettségek 165 540 −1 541
11 Átértékelési számlák 168 685 0
12 Saját tőke 71 689 2
Források összesen 2 036 524 57 472
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok