Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. gruodžio 5 d.

2008 m. gruodžio 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. gruodžio 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 42 mln. eurų dėl dviejų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 39,8 mlrd. eurų – iki 389,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2008 m. gruodžio 4 d., baigėsi 10 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 67,5 mlrd. JAV dolerių vertės 84 d. trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi dar vieno 84,6 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 75,1 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. Tą patį ketvirtadienį, 2008 m. gruodžio 4 d., baigėsi 0,8 mlrd. JAV dolerių vertės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 0,8 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės operacija. Be to, tą pačią dieną buvo atlikta dar viena 1,5 mlrd. JAV dolerių vertės 84 dienų trukmės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacija. Šios dvi valiutų apsikeitimo operacijos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos centinio banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2008 m. gruodžio 3 d., baigėsi 20 mlrd. Šveicarijos frankų vertės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 20,3 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Penktadienį, 2008 m. gruodžio 5 d., buvo atlikta 0,7 mlrd. Šveicarijos frankų vertės 84 dienų trukmės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Jos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 121 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9 mlrd. eurų – iki 740,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,1 mlrd. eurų – iki 116,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 44,1 mlrd. eurų – iki 546,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. gruodžio 3 d., baigėsi 334,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 339,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2 mlrd. eurų (palyginti su 4,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 250,5 mlrd. eurų (palyginti su 203,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,5 mlrd. eurų – iki 176,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 219 969 −42
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 162 155 2 485
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 12 542 −24
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 149 614 2 510
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 248 854 40 652
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 058 −219
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 058 −219
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 797 581 2 660
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 340 227 5 061
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 455 321 2
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 955 −2 420
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 79 18
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 58 013 8 526
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 120 960 458
8 Valdžios skola eurais 37 491 0
9 Kitas turtas 381 441 2 952
Visas turtas 2 036 524 57 472
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 740 508 9 054
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 427 322 26 163
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 176 655 −20 547
2.2 Indėlių galimybė 250 497 46 610
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 169 100
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 172 −5
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 125 845 −16 250
5.1 Valdžiai 116 275 −16 101
5.2 Kiti įsipareigojimai 9 570 −149
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 315 096 36 739
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 494 2 039
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 789 1 271
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 789 1 271
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 384 0
10 Kiti įsipareigojimai 165 540 −1 541
11 Perkainojimo sąskaitos 168 685 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 689 2
Visi įsipareigojimai 2 036 524 57 472
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai