Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5.detsember 2008

9. detsember 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

5. detsembril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 42 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 39,8 miljardi euro võrra 389,3 miljardi euroni. Neljapäeval, 4. detsembril 2008 möödus 10 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 67,5 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 84 päeva. Samal päeval möödus veel ühe, 84,6 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 75,1 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Neljapäeval, 4. detsembril 2008 möödus ka 0,8 miljardi USA dollari suuruse euro ja USA dollari vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 0,8 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Lisaks teostati samal päeval veel üks 1,5 miljardi USA dollari suurune euro ja USA dollari vaheline valuutavahetusoperatsioon tähtajaga 84 päeva. Need kaks operatsiooni ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 3. detsembril 2008 möödus 20 miljardi Šveitsi frangi suuruse euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 20,3 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Reedel, 5. detsembril 2008 teostati 0,7 miljardi Šveitsi frangi suurune euro ja Šveitsi frangi vaheline valuutavahetusoperatsioon tähtajaga 84 päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,5 miljardi euro võrra 121 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 9 miljardi euro võrra 740,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 16,1 miljardi euro võrra 116,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 44,1 miljardi euro võrra 546,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. detsembril 2008 möödus 334,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 339,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 4,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 250,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 203,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 20,5 miljardi euro võrra 176,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 219 969 −42
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 162 155 2 485
2.1 Nõuded RVFle 12 542 −24
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 149 614 2 510
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 248 854 40 652
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 10 058 −219
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 058 −219
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 797 581 2 660
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 340 227 5 061
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 455 321 2
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 955 −2 420
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 79 18
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 58 013 8 526
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 120 960 458
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 491 0
9 Muud varad 381 441 2 952
Varad kokku 2 036 524 57 472
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 740 508 9 054
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 427 322 26 163
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 176 655 −20 547
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 250 497 46 610
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 169 100
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 172 −5
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 125 845 −16 250
5.1 Valitsussektor 116 275 −16 101
5.2 Muud kohustused 9 570 −149
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 315 096 36 739
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 494 2 039
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 789 1 271
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 789 1 271
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 384 0
10 Muud kohustused 165 540 −1 541
11 Ümberhindluskontod 168 685 0
12 Kapital ja reservid 71 689 2
Kohustused kokku 2 036 524 57 472
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid