Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.12.2008


9.12.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.12.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 42 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 39,8 miljardilla eurolla 389,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 4.12.2008 erääntyi 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 67,5 miljardin dollarin operaatio. Uuden operaation maturiteetti on 84 päivää. Samana päivänä erääntyi myös 84,6 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio ja suoritettiin uusi, 75,1 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Torstaina 4.12. erääntyi lisäksi 0,8 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä ja suoritettiin uusi 0,8 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Samana päivänä suoritettiin myös toinen, 1,5 miljardin dollarin valuuttaswap-operaatio euron ja dollarin välillä. Toisen operaation maturiteetti on 84 päivää. Valuuttaswap-operaatioilla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 3.12.2008 erääntyi 20 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio euron ja Sveitsin frangin välillä ja suoritettiin uusi, 20,3 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Perjantaina 5.12.2008 suoritettiin 0,7 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio euron ja Sveitsin frangin välillä. Operaation maturiteetti on 84 päivää. Nämä eurojärjestelmän toteuttamat operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä niillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,5 miljardilla eurolla 121 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 9 miljardilla eurolla 740,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 16,1 miljardilla eurolla 116,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 44,1 miljardilla eurolla 546,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.12.2008 erääntyi 334,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 339,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 4,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 250,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 203,9 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 20,5 miljardilla eurolla 176,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 219 969 −42
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 162 155 2 485
2.1 Saamiset IMF:ltä 12 542 −24
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 149 614 2 510
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 248 854 40 652
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 058 −219
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 058 −219
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 797 581 2 660
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 340 227 5 061
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 455 321 2
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 955 −2 420
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 79 18
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 58 013 8 526
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 120 960 458
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 491 0
9 Muut saamiset 381 441 2 952
Vastaavaa yhteensä 2 036 524 57 472
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 740 508 9 054
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 427 322 26 163
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 176 655 −20 547
2.2 Talletusmahdollisuus 250 497 46 610
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 169 100
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 172 −5
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 125 845 −16 250
5.1 Julkisyhteisöt 116 275 −16 101
5.2 Muut 9 570 −149
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 315 096 36 739
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 494 2 039
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 789 1 271
8.1 Talletukset ja muut velat 15 789 1 271
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 384 0
10 Muut velat 165 540 −1 541
11 Arvonmuutostilit 168 685 0
12 Pääoma ja rahastot 71 689 2
Vastattavaa yhteensä 2 036 524 57 472
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle