Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 iulie 2007

31 iulie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 27 iulie 2007, scăderea de 195 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de trei bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 144,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 0,9 miliarde EUR până la 94,2 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a majorat cu 0,7 miliarde EUR până la nivelul de 639 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 7,4 miliarde EUR, până la 63,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o creştere de 12,3 miliarde EUR, până la 464,1 miliarde EUR. Miercuri, 25 iulie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 301,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 315,5 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 26 iulie 2007, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 1,6 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 5,1 miliarde EUR, până la 195,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 172 141 −195
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 143 246 −323
2.1 Creanţe asupra FMI 9 733 −18
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 513 −305
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 268 742
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 207 −85
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 207 −85
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 465 667 13 848
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 315 501 14 002
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 003 1
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 155 −163
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 8 8
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 14 018 42
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 94 246 933
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 148 −1
9 Alte active 245 643 1 204
Total active 1 212 584 16 165
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 638 962 732
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 196 804 6 606
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 195 209 5 090
2.2 Facilitatea de depozit 1 595 1 516
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 216 −2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 71 036 7 264
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 63 579 7 443
5.2 Alte angajamente 7 457 −179
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 18 698 −128
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 323 167
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 299 327
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 17 299 327
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 517 0
10 Alte pasive 78 406 1 199
11 Conturi de reevaluare 117 010 0
12 Capital şi rezerve 68 313 0
Total pasive 1 212 584 16 165
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media