Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. juuli 2007

31. juuli 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

27. juulil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 195 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 144,4 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,9 miljardi euro võrra 94,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,7 miljardi euro võrra 639 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 7,4 miljardi euro võrra 63,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 12,3 miljardi euro võrra 464,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. juulil 2007 möödus 301,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 315,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 26. juulil 2007 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 1,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5,1 miljardi euro võrra 195,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 172 141 −195
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 143 246 −323
2.1 Nõuded RVFle 9 733 −18
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 513 −305
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 268 742
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 207 −85
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 207 −85
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 465 667 13 848
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 315 501 14 002
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 003 1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 155 −163
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 8 8
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 14 018 42
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 94 246 933
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 148 −1
9 Muud varad 245 643 1 204
Varad kokku 1 212 584 16 165
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 638 962 732
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 196 804 6 606
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 195 209 5 090
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 1 595 1 516
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 216 −2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 71 036 7 264
5.1 Valitsussektor 63 579 7 443
5.2 Muud kohustused 7 457 −179
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 18 698 −128
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 323 167
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 17 299 327
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 17 299 327
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 517 0
10 Muud kohustused 78 406 1 199
11 Ümberhindluskontod 117 010 0
12 Kapital ja reservid 68 313 0
Kohustused kokku 1 212 584 16 165
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid