Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. liepos 27 d.

2007 m. liepos 31 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. liepos 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 195 mln. eurų dėl trijų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 144,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 94,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 639 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,4 mlrd. eurų – iki 63,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,3 mlrd. eurų – iki 464,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. liepos 25 d., baigėsi 301,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 315,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2007 m. liepos 26 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 1,6 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,1 mlrd. eurų – iki 195,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 172 141 −195
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 143 246 −323
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 733 −18
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 513 −305
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 268 742
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 207 −85
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 207 −85
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 465 667 13 848
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 315 501 14 002
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 003 1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 155 −163
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 8 8
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 018 42
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 94 246 933
8 Valdžios skola eurais 37 148 −1
9 Kitas turtas 245 643 1 204
Visas turtas 1 212 584 16 165
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 638 962 732
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 196 804 6 606
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 195 209 5 090
2.2 Indėlių galimybė 1 595 1 516
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 216 −2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 71 036 7 264
5.1 Valdžiai 63 579 7 443
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 457 −179
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 18 698 −128
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 323 167
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 299 327
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 17 299 327
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 517 0
10 Kiti įsipareigojimai 78 406 1 199
11 Perkainojimo sąskaitos 117 010 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 313 0
Visi įsipareigojimai 1 212 584 16 165
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai