Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.7.2007

31.7.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.7.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 195 miljoonalla eurolla kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 144,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,9 miljardilla eurolla 94,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 639 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 7,4 miljardilla eurolla 63,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 12,3 miljardilla eurolla 464,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.7.2007 erääntyi 301,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 315,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 26.7.2007 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 1,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 5,1 miljardilla eurolla 195,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 172 141 −195
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 143 246 −323
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 733 −18
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 513 −305
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 268 742
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 207 −85
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 207 −85
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 465 667 13 848
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 315 501 14 002
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 003 1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 155 −163
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 8 8
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 14 018 42
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 94 246 933
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 148 −1
9 Muut saamiset 245 643 1 204
Vastaavaa yhteensä 1 212 584 16 165
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 638 962 732
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 196 804 6 606
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 195 209 5 090
2.2 Talletusmahdollisuus 1 595 1 516
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 216 −2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 71 036 7 264
5.1 Julkisyhteisöt 63 579 7 443
5.2 Muut 7 457 −179
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 698 −128
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 323 167
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 299 327
8.1 Talletukset ja muut velat 17 299 327
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 517 0
10 Muut velat 78 406 1 199
11 Arvonmuutostilit 117 010 0
12 Pääoma ja rahastot 68 313 0
Vastattavaa yhteensä 1 212 584 16 165
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle