Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. červenci 2007

31. července 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. července 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 195 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly tři z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,1 mld. EUR na 144,4 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 94,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,7 mld. EUR na 639 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 7,4 mld. EUR na 63,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 12,3 mld. EUR na 464,1 mld. EUR. Ve středu 25. července 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 301,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 315,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 26. července 2007 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,3 mld. EUR v předchozím týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 1,6 mld. EUR (na rozdíl od 0,1 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5,1 mld. EUR na 195,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 172 141 −195
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 143 246 −323
2.1 Pohledávky za MMF 9 733 −18
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 513 −305
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 268 742
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 207 −85
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 207 −85
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 465 667 13 848
5.1 Hlavní refinanční operace 315 501 14 002
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 003 1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 155 −163
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 8 8
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 14 018 42
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 94 246 933
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 148 −1
9 Ostatní aktiva 245 643 1 204
Aktiva celkem 1 212 584 16 165
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 638 962 732
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 196 804 6 606
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 195 209 5 090
2.2 Vkladová facilita 1 595 1 516
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 216 −2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 71 036 7 264
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 63 579 7 443
5.2 Ostatní závazky 7 457 −179
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 18 698 −128
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 323 167
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 17 299 327
8.1 Vklady a ostatní závazky 17 299 327
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 517 0
10 Ostatní pasiva 78 406 1 199
11 Účty přecenění 117 010 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 313 0
Pasiva celkem 1 212 584 16 165
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média