Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. július 27.

2007. július 31.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. július 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 195 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer három nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 144,4 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,9 milliárd  euróval emelkedett, 94,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,7 milliárd euróval, 639 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7,4 milliárd euróval nőtt, 63,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 12,3 milliárd euróval emelkedett, 464,1 milliárd euróra. 2007. július 25-én, szerdán lejárt egy 301,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 315,5 milliárd euro értékben. 2007. július 26-án, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás felhasználása (forrásoldal, 2.2 tétel) 1,6 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 5,1 milliárd euróval nőtt, 195,2 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 172 141 −195
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 143 246 −323
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 733 −18
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 513 −305
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 268 742
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 207 −85
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 207 −85
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 465 667 13 848
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 315 501 14 002
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 003 1
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 155 −163
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 8 8
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 14 018 42
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 94 246 933
8 Euróban denominált államadósság 37 148 −1
9 Egyéb eszközök 245 643 1 204
Eszközök összesen 1 212 584 16 165
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 638 962 732
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 196 804 6 606
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 195 209 5 090
2.2 Betéti rendelkezésre állás 1 595 1 516
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 216 −2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 71 036 7 264
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 63 579 7 443
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 457 −179
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 18 698 −128
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 323 167
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 17 299 327
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 17 299 327
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 517 0
10 Egyéb kötelezettségek 78 406 1 199
11 Átértékelési számlák 117 010 0
12 Saját tőke 68 313 0
Források összesen 1 212 584 16 165
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok